• Уважаеми партньори!

    Към всеки от вас ще подходим индивидуално!

    Готови сме за сътрудничество със всеки от вас, за просперитета на нашата фирма!

Дюсена ООД
гр. Димитровград
ул. Иван Вазов 13
п.к 6400

0391/62428тел:
0887/667068мобилен:

halva@diusena.comE-mail:
diusena@abv.bg