Фурмите-сладката храна на пустинята!

Защо фурмите са наречени-сладката храна на пустинята?

Какъв е техният състав?За какво са полезни?

Отговорите на всички тези въпроси ,ще намерите в новия брой на сп. “Храната на XXI век”,

официално издание на Съюза по хранителна промишленост и Българската агенция по безопасност на храните!