Дюсена ООД получи златен медал за качествен и оригинален продукт!

ДЮСЕНА ООД получи „Златен медал” с диплом за шоколадови бонбони с лешников тахан Bellissima!

На 06 и 09 ноември 2019г. в рамките на международните специализирани изложби МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и ИНТЕРФУД И ДРИНК се проведе за пореден път конкурс „Златен медал и диплом” за преглед и оценка на качествени и оригинални пазарни продукти, представени от фирмите изложителки.